SPF Östnyland


STYRELSEN 2024

Svenska pensionärsförbundet Östnyland är en registrerad förening, en av Svenska pensionärsförbundets regioner. Regionen har tio föreningar, från Kotka i öst till Sibbo i väst.

Ordförande
Håkan Karlsson
hakan.karlsson(at)sulo.fi 
0400 305 712

Viceordförande
Tord Carlström
tord.carlstrom(at)pp.inet.fi
040 809 4337

Sekreterare
Monica Wiik
mojawi50(at)gmail.com
040 553 9081

STYRELSEMEDLEMMAR

Borgå svenska pensionärsförening
Asta Jämsén
asta.jamsen(at)gmail.com
040 730 6829

Elisabeth Svaetichin, suppleant
elisabeth.svaetichin(at)gmail.com
040 593 8804

Isnäs Pensionärer
Bo Fagerlund
boje.fagerlund(at)gmail.com
040 502 7367

Nils Maukkonen, suppleant
nils.maukkonen(at)pp.inet.fi
040 548 5347

Kotkanejdens pensionärer
Birgitta Ström
birgitta.strom(at)fimnet.fi
040 577 2148

Birgitta Olsson, suppleant
birgitta.olsson(at)kymp.net
044 207 7012

Liljendal pensionärer
Sture Andersson
stureason(at)gmail.com
040 555 9730

Yngve Nygård, suppleant
yngve.nygard17(at)gmail.com
0400 805 916

Lovisanejdens Svenska Pensionärer
Henry Tikander
HenryTikander(at)sulo.fi
050 410 8468

Rosita Hellroos, suppleant
rosita.hellroos(at)gmail.com
040 503 7233

Svenska församlingspensionärerna i Lovisa
Tord Carlström
tord.carlstrom(at)pp.inet.fi
040 809 4337

Åke Bäcklund, suppleant
backlund.ake(at)sulo.fi
0400 123 404

Pernå pensionärer
Monica Wiik
mojawi50(at)gmail.com
040 553 9081

Agneta Lindholm, suppleant
agneta50lindholm(at)gmail.com
040 547 0089

Pyttis svenska pensionärsförening
Osmo Koivula
osmo.koivula(at)gmail.com
040 587 5724

Louise Pohjola, suppleant
louise.pohjola(at)pp.inet.fi
040 535 7706

Sibbo Svenska Pensionärsförening
Görel Martin
gorel.martin(at)gumbostrand.fi
045 278 8091

Hans-Eric Christiansen, suppleant
hans-eric.christiansson(at)kolumbus.fi
050 568 1093

Pensionärsföreningen Trivselklubben i Strömfors
Mats Majander
mats.majander(at)pp.inet.fi
040 527 7040

Raili Äijö, suppleant
raili.k.aijo(at)gmail.com
040 724 3766

 

Utanför styrelsen:

Kassör 
Kerstin Rikberg, Borgå,
040 549 7000
kerstin(at)rikberg.fi

Webbmaster
Christer Jämsén, Borgå
045 260 6700
christer.jamsen(at)gmail.com

 

Invalda i SPF på förbundsnivå

Följande personer från regionen har blivit invalda på SPF:s förtroendeposter:

Förbundsstyrelsen 2024:
Monika Tillander, Sibbo
monika.tillander(at)kolumbus.fi
050 536 8412

Birgitta Olsson, Kotka
birgitta.olsson(at)kymp.net
044 207 7012

Kommittén för intressebevakning och påverkan 2024
Hans Blomberg, Sibbo
hans.blomberg(at)fimnet.fi
050 599 4522

IT-kommittén
Monika Tillander, Sibbo
monika.tillander(at)kolumbus.fi
050 536 8412

Redaktionsrådet
Gerd Mattsson-Turku
gerd.mattssonturku(at)gmail.com
0500 718 256

Resekommittén
Gia Mellin-Kranck
gia.mellin-kranck(at)hotmail.com
040 543 7801

SPF ombudsman
Mona Lehtonen
mona.lehtonen(at)spfpension.fi
040 353 9905

För e-post: klicka på adressen eller också kopiera den och ta bort mellanslag och (at) samt ersätt med @. Adresserna är kryptade för att robotar inte ska hitta dem för att skicka skräppost.

16.3.2024