SPF Östnyland

STYRELSE 2023

Svenska pensionärsförbundet Östnyland är en registrerad förening, en av Svenska pensionärsförbundets regioner. Regionen har elva föreningar, från Kotka i öst till Träskända i nordväst.

Ordförande Björn Sundqvist, bjorn.e.sundqvist (ät)gmail.com

Viceordförande Birgitta Ström, birgitta.strom (ät)fimnet.fi
Sekreterare Monica Wiik, mojawi50 (ät)gmail.com

Förening Medlem E-postadresser Suppleant
Borgå Kerstin Blomqvist

kerstin.blomqvist2 (ät)gmail.com
gunnel majander (ät)gmail.com

Gunnel Majander
Isnäs

Bo Fagerlund

nils.maukkonen (ät)pp.inet.fi

Nils Maukkonen
Kotka

Birgitta Ström

birgitta.strom (ät)fimnet.fi
birgitta.olsson (ät)kymp.net
Birgitta Olsson
Liljendal Yngve Nygård yngve.nygard (ät)liljenet.fi
stureason (ät)gmail.com
Sture Andersson
Lovisanejden Henry Tikander HenryTikander (ät)sulo.fi
rosita.hellroos (ät)gmail.com
Rosita Hellroos
Lovisa sv.förs. Tord Carlström

tord.carlstrom (ät)pp.inet.fi
backlund.ake(ät)sulo.fi

Åke Bäcklund
Pernå Monica Wiik

mojawi50 (ät)gmail.com
jvgustafsson (ät)gmail.com

Johan Gustavsson
Pyttis
Osmo Koivula

Louise Pohjola

Sibbo Leif Sundström leif.sundstrom (ät)elisanet.fi
gorel.martin (ät)gumbostrand.fi
Görel Martin
Strömfors Mats Majander

mats.majander (ät)pp.inet.fi
raili.k.aijo (ät)gmail.com

Raili Äijö

Träskända

 

 

 

 

Utanför styrelsen:

Kassör Hans-Eric Christiansson 050 568 1093, hans-eric.christiansson (ät)kolumbus.fi  

Webbmaster Arno Wirzenius, Kotka 040 596 5235, arno.w (åt)iki.fi

Telefonnummer

Ordförande Björn Sundqvist 0400 444 393

Viceordförande Birgitta Ström 040 577 2148
Sekreterare Monica Wiik 040 553 9081

Förening Medlem   Suppleant  
Borgå Kerstin Blomqvist 040 588 2609 Gunnel Majander 040 778 0808
Isnäs
Bo Fagerlund

040 502 7367

Nils Maukkonen 040-548 5347
Kotka
Birgitta Ström
040 577 2148 Birgitta Olsson 044 207 7012
Liljendal Yngve Nygård 0400 805 916 Sture Andersson 040 555 9730
Lovisanejden Henry Tikander 050 410 8468 Rosita Hellroos 040 503 7233
Lovisa sv.förs. Tord Carlström 040 809 4337 Åke Bäcklund 0400 123 404
Pernå Monica Wiik 040 553 9081 Johan Gustavsson 0400 687 173
Pyttis

Osmo Koivula

040 587 5724

Louise Pohjola

040 535 7706

Sibbo Leif Sundström 040 588 3793 Görel Martin 045-2788091
Strömfors Mats Majander 040 527 7040

Raili Äijö

040 724 3766
Träskända

 

 

   

 

Följande personer från distriktet har blivit invalda på SPF:s förtroendeposter:

Förbundsstyrelsen 2023:

Monika Tillander, Sibbo 050 536 8412 monika.tillander (ät)kolumbus.fi
Birgitta Olsson, Kotka 044 207 7012 birgitta.olsson (ät)kymp.net

Resekommittén 2022

Krister Blomander, Borgå 040 514 8096 krister <at>kokonniemi.fi

Kommittén för intressebevakning och påverkan 2022
Hans Blomberg, Sibbo 050 599 4522 hans.blomberg <ät>fimnet.fi

Redaktionsrådet 2022

Kerstin Häggblom, Borgå kaba.haggblom (åt)gmail.com

21.1.2023