SPF Östnyland

Åldras tryggt

Sidorna Åldras tryggt finns på Kotkanejdens pensionärers webbplats.

Sidorna berättas om hur man kan förbereda sig för en period i livet då man inte mer förmår att sköta sina angelägenheter.

8.2.2022