SPF Östnyland

Välkommen till SPF:s östnyländska distrikt

Till medlemmarna i de östnyländska pensionärsföreningarna

Styrelsen fattade vid sitt möte i maj ett viktigt beslut. För att få struktur  på hemsidan valdes Arno Wirzenius till webmaster för sidan efter Barbro Carlström som skall ha ett stort tack för sitt arbete under många år.

Med Arno har överenskommits att att den nya sidan innehåller  en

  • ordförandens hälsning som förnyas vid behov under året
  • protokollen från styrelsens möten till valda delar som information
  • sidan uppdateras kontinuerligt med den information styrelsen anser viktig för medlemmarna
  • texterna hålles korta och klara med den information som behövs gällande evenemang såsom tid, plats, evenemangets exakta adress, info om transporter m.m
  • fotografier införs beaktande de begränsningar som föreligger gällande publicering
  • endast distriktets program införs på hemsidan med länkar till andra websidor.

Hemsidan är långt styrelsens arbetsredskap i kontakten med föreningarna gällande information som berör alla medlemmar i Östnyland.

Den gamla hemsidan raderas  då den nya sidan tas ibruk.

Med pensionärshälsning till alla

Björn Sundqvist, ordförande 

27.6.2021