SPF Östnyland

Välkommen till regionen SPF Östnyland

 

Hej alla pensionärer i SPF Östnyland

Sommaren börjar lida mot sitt slut och vi får börja fundera på hösten och kommande vinter. Naturligtvis har vi framför oss höstens program men alltid kan vi ju komma med nya tag och nya ideer som kräver att vi rycker upp oss och gör någonting roligt.

Men ännu är det sommar fast den kanske har varit rätt annorlunda med sviter av pandemin och kriget bakom hörnet. Visst har det ju satt sin prägel på vårt liv. Ja - till och med så mycket att det påverkat vårt liv och gjort oss försiktiga med resande och deltagande i aktiviteter som samlar större eller mindre skaror.

Ett exempel är vår sommarfest som skulle gå av stapeln den 16 augusti på Dansholmen i Borgå. Arbetsgruppen som planerat festen samlades till möte den 3 augusti och kunde då konstatera att anmälningstiden till festen samlat ca 100 namn vilket vi ansåg vara för få för att ordna en lyckad fest som alla skulle minnas. Eftersom tillställningen dessutom råkat ut för dubbelbokningar och andra hinder beslöt arbetsgruppen enhälligt att kasta in handduken och inhibera tillfället. Om ett distrikt med ca 2500 pensionärer lyckas samla 100 deltagare är det på sin plats att tänka om, kolla konceptet och dra slutsatser som ger ett mera lyckat alternativ.  Festarbetsgruppen beklagar men ser som det enda reella alternativet att vara realist, tänka om och ta i med nya krafter nästa år. Kanske nya krafter, ny plats och nya tider för med sig den nya gnista vi behöver för att få sommarfesten att blomstra upp och bli den samling vi alla eftersträvar. Ett tillfälle som blir en storsamling dit pensionärerna kommer för att trivas.

Ännu är det sommar!

Med hälsning

Björn Sundqvist, ordförande

6.8.2023