SPF Östnyland

Välkommen till SPF:s Östnyländska distrikt.

Det Östnyländska distriktet har tolv föreningar med 2 609 medlemmar 31.12.2017

Mer information om SPF:s verksamhet i Östra Nyland ger ombudsman Veronica Biaudet
tfn  040 1285911
e-post: veronica.biaudet@spfpension.fi