SPF Östnyland

Välkommen till SPF:s Östnyländska distrikt.

Det Östnyländska distriktet har elva föreningar, från Kotka i öst till Träskända i nordväst. 31.12.2018 hade distriktet 2 553 medlemmar. 

 

OBS! Alla tillställningar är inhiberade under våren pga coronapandemin!