SPF Östnyland

Nytt:

Den som vill läsa God Tid digitalt kan nu göra det. Se https://spfpension.fi/sv/god_tid_ny/e_tidning/

PROGRAM 2024

*******************

SPF logoSPF Östnyland, verksamhetsplan 2024:

1. Vårmöte ordnas i Pernå före utgången av april.

2. Höstmöte ordnas i Sibbo före utgången av november.
3. Kyrkogångsdagen ordnas under hösten i Liljendal.
4. Sommarfest ordnas inom regionen, förslagsvis på föreningslokalerna Brinkåsa i Malmgård eller Höganås i Pernå.
5. Kryssning med t.ex. m/s J.L. Runeberg ordnas om intresse finns.

Svenska pensionärsförbundet

Mera om Svenska pensionärsförbundets program klicka här.

 

**************

Klicka på understrukna adresser för karta.

Normalt ordnar varje förening sin transport till möte eller tillställning. Om regionen ordnar transport meddelas det separat.

 

14.2.2024