SPF Östnyland

PROGRAM 2023

Februari

SPF logoRegionens frågesporttuttagning för förbundets final ordnas 8.2.2023 kl. 13:00 i Frimurarnas festlokal Ågatan 7 i Borgå. Anmälningstiden går ut 1.2.2023.

Mars

SPF logoRegionen arrangerar en seminarieserie Åldras tryggt, om hur man kan förbereda sig för en tid då man kanske inte mera förmår att besluta om och sköta sina angelägenheter. Seminarierna hålls i Frimurarnas festlokal Ågatan 7 i Borgå. Program:

  • 7.3.2023 kl. 13 - 15, en översikt över allt som kanske borde göras;
  • 14.3.2023 kl. 13 - 15, om att uppgöra intressebevakningsfullmakt; och
  • 21.3.2020 kl. 13 - 15, om bankkontoarrangemang, pengar under pensionstiden och annat.

Mera senare om anmälan, avgift och annat.

April

Vårmötet ordnas den 20 april 2023 i Liljendal, plats och klockslag fastställs senare.

Sommaren

Det nyländska golfmästerskapet avgörs den 28.6.2023 i Esbo.

 

SPF logoSPF Östnyland, verksamhetsplan 2023:

Verksamhetsplanen för år 2023 fastställdes vid regionens höstmöte. Detaljer som datum, tid och plats skall i sinom tid planeras och sedan införas också på denna sida.

1. Föreningens vårmöte ordnas av Liljendal pensionärer r.f.
2. Föreningens höstmöte ordnas av Kotkanejdens pensionärer.
3. Årets kyrkogångsdag ordnas Svenska församlingspensionärerna i Lovisa.
4. Sommarfest med allsång och dans ordnas på Dansholmen i Borgå. Regionen
ansöker om understöd från lämplig organisation.
5. Seminarium i flera delar ordnas med temat ”Åldras tryggt”. Regionen ansöker om
understöd från lämplig organisation.
6. Regionens ”Vårdag” ordnas i Borgå med temat ”boule”.
7. Regionen utreder möjligheterna vänortsverksamhet.
8. Besök på sommarteater Lurens/Raseborg.
9. Övrig gemensam verksamhet
a. samordna resor till olika evenemang.

Svenska pensionärsförbundet

Mera om Svenska pensionärsförbundets program klicka här.

 

**************

Klicka på understrukna adresser för karta.

Normalt ordnar varje förening sin transport till möte eller tillställning. Om distriktet ordnar transport meddelas det separat.

 

21.1.2023