SPF Östnyland

Östnyländska distriktets vårmöte

Svenska pensionärsförbundets Östnyländska distrikt höll sitt vårmöte 20.4 på övningsrestaurang Iris i Borgå. Närvarande var 20 delegater från 11 föreningar samt omkring 65 åhörare.

Björn Sundqvist, ordförande för Borgå svenska pensionärsförening hälsade deltagarna välkomna varefter föreningens blandade kör uppträdde flerstämmigt med fem sånger ur PangSÅNGFestens sånghäfte.

Till mötesordförande valdes Tord Carlström som rutinerat ledde de stadgeenliga mötesförhandlingarna. Efter mötet avtackades Borgå svenska pensionärer med en färggrann ’blomkvast’.

Veronica Biaudet