SPF Östnyland

Inspirationsdag i Östnyland 7.9

Nära fyrtio personer från föreningarna var på plats på Akan i Borgå och lät sig inspireras av ett digert program.

Stefan Andersson från Svenska folkskolans vänner informerade om verksamhetsgranskning och verksamhetsgranskningsberättelse samt annat som kan vara viktigt att veta för en styrelse då det gäller ekonomin.

Arno Wirtzenius från Kotkanejdens pensionärer och Hans-Eric Christiansson från Sibbo Svenska Pensionärsförening berättade om intressebevakning för äldre, vårdvilja och vikten av att uttrycka sin vilja i dessa frågor så länge man kan.

Björn Sundqvist från Borgå svenska pensionärsförening redogjorde för situationen med den ännu mycket oklara social- och hälsovårdsreformen.

Fysioterapeut och hälsocoach Kitty Seppälä avslutade dagen genom att tala om vikten av motion för äldre och hur det är bevisat hur motion påverkar hjärnan.