SPF Östnyland

Höstmöte i Lovisa

5 oktober höll östra distriktet sitt höstmöte i Församlingsgården i Lovisa. Mötet var välbesökt. Största delen fick plats vid de vackert dukade borden, men en del fick dricka sitt kaffe strax utanför salen. Den sittande ordföranden blev omvald också om han uppmanade delegaterna att föreslå en ny ordförande.

e

Efter kaffepausen uppträdde AV-kören med vacker sång.

Kaj tog upp några viktiga IT-frågor.

Höstmötet avslutades traditionsenligt med modersmålets sång.